Forbrukslån
Forbrukslån

Synes du det er vanskelig å skaffe seg et forbrukslån i Norge, eller har du kommet over noen bedre muligheter i utlandet? Norske forbrukslån er generelt ganske gode, så vi er nok uenige i den påstanden, men vi skal uansett se nærmere på om det lar seg gjøre å søke lån i utlandet.

I det store bildet; nei

Vi kan først se på hvordan utenlandske borgere blir tatt imot her i landet. De fleste banker i Norge krever at alle som søker forbrukslån enten er norsk statsborger, har bodd i Norge i minst 3 sammenhengende år eller har betalt skatt til Norge. Med andre ord nytter det ikke å være turist her eller uten oppholdstillatelse.

Med andre ord kan man anta at de samme reglene gjelder i utlandet. Dersom du ikke har noen form for tilknytning til landet du ønsker å søke i, så vil det være svært vanskelig å få gjennomslag på noen søknad om forbrukslån.

Finnes det noen unntak?

Det eneste eksemplet vi har hørt om der nordmenn har fått godkjent søknader i utlandet, er gjennom bedrifter. Dersom du driver eller er en del av et firma som skal gjøre et prosjekt i det aktuelle landet, så kan det la seg gjøre. Men private forbrukslån er ytterst sjeldent tilfellet.