Forbrukslån
Forbrukslån

Det er vanlig at en blir kredittsjekket i forbindelse med lån, også forbrukslån. Mange finner dette helt naturlig, at en sjekker privatøkonomien for å vurdere evnen til å opprettholde forpliktelsene ved å ta lån. I dag er det flere og flere som ikke ønsker å bli kredittsjekket. Årsakene til dette kan være mange, men den vanligste er at en har betalingsanmerkninger. Dermed er en bekymret for at en kredittsjekk vil stoppe en lånesøknad.

Kredittsjekk hva vil det si?

Å bli kredittsjekket er en sjekk for lånetilbydere, med hensyn til å sjekke betalingsevne på bl.a. forbrukslån. Det som da sjekkes er om en har det som kalles betalingsanmerkninger. I Norge har en et sentralt register for dette. Skulle det skje at man har en regning som en ikke betaler innen betalingsfristen, og heller ikke ved påminnelser, sendes regninger til inkasso. Havner ubetalte regninger til inkasso har en samtidig pådratt seg en betalingsanmerkning som registreres. Betalingsanmerkninger står ikke til evig tid. Det normale er at en betalingsanmerkning automatisk slettes etter at en har gjort opp for seg.

Har en kredittsjekk konsekvenser for forbrukslån?

Forbrukslån er lån hvor en ikke trenger opplyse lånetilbydere hva pengene skal benyttes til. Kredittsjekken er kun for å gi lånetilbyderen opplysninger om låntakerens betalingsevne. Kredittsjekken kan ha konsekvenser for lånesøknaden. Mange låntilbydere innvilger ikke lån om en har tidligere betalingsanmerkninger. Dette kan ofte gjelde banker, men har en et godt kundeforhold til banken hender det at banken likevel innvilger lånet. Flere og flere lånetilbydere på nett har sett at selv om en har en betalingsanmerkning betyr ikke det alltid at en ikke har betalingsevne pr i dag. Dermed tilbyr disse lån uten kredittsjekk. Uansett; å betale og få betalingsanmerkninger bort er en god investering for fremtiden.