Forbrukslån
Forbrukslån

Rentesatsene på forbrukslån kan variere mellom cirka 7% og 20% nominelt, alt ettersom hvor kredittverdig du er, og hvilken bank du søker hos. Bankene vurderer dette individuelt for hver søknad, basert på din kredittscore. Med god kredittscore (altså at du er kredittverdig), vil bankene tilby lave renter. Mener de at de tar en stor risiko ved å låne deg renter, blir dessverre lånet dyrere fordi rentene blir høyere.

Samme forbrukslån med forskjellige rentebetingelser

For eksempel kan to personer søke om like stort forbrukslån fra OPP Finans, der den ene slipper unna mye billigere enn den andre. Den laveste nominelle renta hos denne banken er for tiden 7,50%. Når man regner inn alle gebyrer (de fleste banker har månedsgebyr for hver innbetaling på rundt kr 45, samt etableringsgebyr på rundt kr 950), får man den effektive renten. For store forbrukslån som betales ned over mange år, er den effektive renta kanskje på rundt 8-9%. En person med god kredittscore kan havne på disse effektive rentebetingelsene, mens en med middels kredittscore kan ofte havne på rundt 12-13%. Den prosentvise forskjellen betyr ganske mye penger dersom lånet er stort og nedbetales over lang tid. Betaler man på et lite lån over kort tid, er forskjellene betydelig mindre.

Sammenlign alltid flere lån

Som illustrert blir rentebetingelsene mest viktig for store lån over lang nedbetalingstid. Et lite lån på kr 5 000, som cashes ut i løpet av en måned eller to, blir et helt annet regnestykke. Dette bør man ta med når man vurderer forbrukslån opp mot hverandre. Selvsagt lønner det seg å sammenligne flere lån for å finne det billigste, men se da alltid på de totale kostnadene når lånet er oppgjort, fremfor å henge deg opp i detaljer som kanskje ikke er avgjørende.