Forbrukslån
Forbrukslån

Når man er blitt 18 år åpner det seg en del nye muligheter, man er blitt voksen. En av mulighetene, som man da får, er å kunne ta opp et lån på egen hånd. Forbrukslån for 18-åringer finner man, men om det er å anbefale er en annen sak. Å ta opp ekstra økonomiske forpliktelser, når man er ung, bør tenkes grundig gjennom.

Forbrukslån for 18 åringer gis ikke av alle banker

Når man sjekker forskjellige banker ser man fort, at et av vilkårene for lån er aldersgrenser nedad. Aldersgrensen varierer ofte fra 18 år og opptil 25 år. Bankene har satt denne aldersgrensen utfra deres utlånspolitikk, og vilje til å ta risiko ved utlån. Det er nemlig ikke til å komme fra, at forbrukslån for 18-åringer kan være risikofylt. Er man ung er inntekten også deretter, og sjansen er til stede for at man ikke klarer betale tilbake et lån. En skal være oppmerksom på, at også renten kan fort bli høy for lånene, når man er ung. Renten settes etter en kredittsjekk. Kredittsjekken ser på din økonomiske historie, og for 18-åringer er den kort. Dermed har ikke bankene noen økonomiske referanser å gå ut fra.

18 år og vil ha forbrukslån?

Vi skal ikke fraråde deg å ta opp et forbrukslån, men vi ønsker at du tenker grundig gjennom det før du søker. Har du inntekt som fyller vilkårene til et forbrukslån for 18-åringer, sett opp et budsjett. Se på hvor mye av inntekten du kan sette av til å betale en ekstra regning hver måned. Samtidig skal man aldri ta opp mer lån enn hva man trenger, selv om det kan være fristende. Ser du at du kan klare å betjene et lån, sammenlign forskjellige banker. Sjekk vilkår og renteeksempler. Disse kan være en god pekepinn på hvilken bank du bør velge.