Forbrukslån
Forbrukslån

Gjeldsforsikring er kjent for mange via for eksempel huslån. Forsikringen skal dekke opp om uforutsette ting skjer. Det kan være seg alvorlig sykdom eller arbeidsledighet. Har en låneforsikring knyttet opp til forbrukslån har man også ved denne typen lån sikret at en ikke ender i en økonomisk krise om uhellet er ute.

GE Money Bank forbrukslån med forsikring

GE Money Bank tilbyr flere varianter for låneforsikring. Her kan man velge fra den helt enkle som dekker kun alvorlig sykdom og død, og til varianter som dekker det meste. Velger man en variant som dekker mye er man for eksempel dekket ved arbeidsløshet. Dekningen da fungerer slik at en får kr 2 500 utbetalt av forsikringen i opptil et år. Skulle man bli alvorlig syk sletter GE Money Bank all restgjeld opptil kr 300 000. Prisen på forsikringen settes ved en viss prosent av lånesum. Fra 5,5% til 8,18% koster dette, men vær obs på at to av variantene har et tilleggsgebyr. Uansett hva du velger; husk at du ikke lar forsikring og forbrukslån bli en hemsko i stedet for hjelp

Forbrukslån med forsikring fra OPP Finans

Låneforsikring fra OPP Finans kan velges utfra to alternativer, fra det helt enkle til mer omfattende dekning. Hvilket behov en har kan variere, men det er smart sjekke utfra hva som dekkes og ikke kun pris. Låneforsikring Pluss er den mest omfattede forsikringen fra denne banken. Her dekker for eksempel forsikringen forbrukslån ved arbeidsløshet og uførhet opptil kr 13 000 pr måned i opptil et år. Denne ordningen gjelder for totalt 3 år. Skulle man bli kritisk syk slettes restgjeld opptil kr 250 000. Pris for forsikringen vil være fra 1,95% av lånesum og opptil 9,95%. Vær oppmerksom på at har du en medlåner finnes det forsikringer knyttet opp til dette og.