Forbrukslån
Forbrukslån

Forbrukslån er en del omdiskutert og stadig en nyhet i media, på godt og vondt. I de siste årene er det folks vaner i forbindelse med lån som har vært fokus. Spesielt gjelder dette personer som har havnet i den såkalte «luksusfellen». Du kjenner kanskje til programmet på TV3 med samme navn? Denne gangen er det en undersøkelse gjort av TNS Gallup som kom i nyhetene nå nylig.

Nordmenn låner mer enn aldri før

Undersøkelsen viser at 3 av 10 nordmenn mellom 18 og 25 år låner mer enn fire ganger det de tjener, eller enda mer. Det er bekymringsverdig at unge voksne tar opp såpass med vanlige lån, eller forbrukslån. Den anbefalte grensen for lån er ikke mer enn tre ganger årsinntekt som maksimum lån. Dette er unge som med tiden skal inn på et boligmarked. Dette markedet er tøft nok, og med stor gjeld som en start vil drømmen om egen bolig bli kun en drøm. Undersøkelsen sier lite om hva lånene brukes til men det hentydes at det går ofte til direkte sløsing.

Noen av tallene fra undersøkelsen

Undersøkelsen viser at:
• 34% har lån 2 ganger årsinntekt.
• 13% har lån over 5 ganger årsinntekt
• 8% har lån 4 ganger årsinntekt
• 22% har lån 1 gang årsinntekt
• 11% har lån mindre enn 1 gang mer enn inntekt
I tillegg viser undersøkelsen til tall som sammenligner forskjellige aldersgrupper. I denne sammenhengen er 18-25 år sammenlignet med gruppen 26-39 år. Disse tallene viser en tydelig forskjell i lånevaner. I aldersgruppen 18-25 har 30% lån fire ganger årsinntekt. I gruppen 26-39 er det 18% med lån over fire ganger årsinntekt. Tallene taler for seg selv; unge voksne bør tenke seg om før de tar opp forbrukslån.