Forbrukslån
Forbrukslån

I det man tar opp forbrukslån er det viktig å ha full oversikt over alle kostnader. Som regel vil man få forhånd motta informasjon om den nominelle renten, hvor långiveren vil fortelle hvor mye man må betale i renter. Den nominelle renten skiller seg fra den effektive renten ved at den kun gir oss summen som betales i renter. Dette er viktig å være klar over siden forbrukslån ofte inkluderer andre administrative kostnader som kommer i tillegg. Den effektive renten tar sikte på å inkludere alle kostnader i forbrukslånet, og vil av den grunn være litt høyere enn den nominelle.

Nominell rente forteller hva lånet koster

Den nominelle renten gir en isolert kalkulering av hvor mye som betales i renter. Dette er antall kroner i renter multiplisert med antall år lånet strekker seg over. Typisk vil et forbrukslån strekke seg over 2 til 3 år, og dette regnes som regel i måneder. Et forbrukslån på kr 40 000 som strekker seg over 24 måneder med nominell rente 10% vil koste kr 8 000 kun i rentekostnader. Dette er den nominelle renten, og ekskluderer alle andre kostnader.

Avslutt med den effektive renten

For å finne den resterende kostnaden må vi legge til alle andre kostnader. Dette inkluderer slikt som termingebyr og etableringsgebyr. Enda disse summene som oftest er lave vil de ha en innvirkning på den effektive renten. Etter at man har lagt sammen alle kostnadene, og inkludert den nominelle renten gjør man følgende. Del de totale kostnadene med lånesummen, og finn den totale renten. Deler du dette beløpet på 24 vil du så finne den månedlige kostnaden du må betale. Dette er den effektive renten og hva du betaler for lånet.