Forbrukslån
Forbrukslån

Det kreves lisens for å drive med utlån av penger i Norge, og dette inkluderer forbrukslån. Utlånerne har rett til å tilby forskjellige typer renter og nedbetalingstider, men de må alle følge et regelverk som er bestemt av finanstilsynet. Det regelverket som regulerer all utlånsvirksomhet i Norge kalles Finansavtaleloven. Sistnevnte gjør det klart at den som låner ut penger i Norge må opplyse om en del viktige betingelser i avtalen. Sentrale opplysninger i en låneavtale inkluderer slike ting som låntype, nedbetalingsperiode og hvilket rentenivå som benyttes.

Det finnes forskjellige typer lån

De som inngår et forbrukslån kan noen ganger velge mellom et annuitetslån eller et serielån. Førstnevnte fungerer slik at man betaler inn faste summer til långiver gjennom hele lånets løpetid. Enda terminbeløpet er likt gjennom hele lånet vil man se at renteandelen er større i begynnelsen. Dette skyldes ganske enkelt at renteandelen vil begynne å falle i proporsjon til det man betaler ned. Serielån er den siste typen lån som tilbys, og her vil summene kunne variere. I starten vil man betale større avdrag, men ettersom man betaler inn mer og mer penger vil summene etterhvert bli lavere mot slutten av lånets løpetid.

Viktig informasjon må inkluderes i kontrakten

Det er viktig at kontrakten som signeres er ryddig og inneholder all den informasjonen som kreves i finansavtaleloven. For eksempel må utlåner gjøre det klart og tydelig hvorvidt forbrukslånet er et annuitetslån eller et serielån. En annen viktig del av kontraktsinngåelsen er at man alltid har rett på en egen kopi som kunde. Man burde alltid ta ekstra god tid til å lese gjennom kontrakten slik at man lærer mer om vilkårene i avtalen.