Forbrukslån
Forbrukslån

Forbrukslån er blitt «big business» og det drar vi fordeler av. Alle ønsker det beste lånet, og søker rundt og sammenligner bankene. Er du i startgropen for å finne et godt lån er det flere faktorer du må ta med i beregningen. Pass også på at du undersøker nøye hvert enkelt tilbud, før du bestemmer deg.

Det fristende forbrukslånet

Det er de totale kostnadene ved et forbrukslån, som er interessante. Det betyr at man skal se nøye på alt fra renter til nedbetalingstid. Kanskje kan det virke fristende å benytte et lån hvor den nominelle renten er grei, la oss si for eksempel rundt 10%. Du sender inn en søknad, og vips har du noen ekstra kroner. Hvor billig er da egentlig dette lånet når du inkluderer gebyrer og nedbetalingstid, den effektive renten? Du kan fort oppleve at selv om nominelle renter er gode så gjenspeiler ikke disse de reelle utgiftene. Du skal se på helheten, ikke kun en faktor.

Finne det beste forbrukslånet

Aller først; ha klart for deg hva du er ute etter. Deretter sammenlign de forskjellige bankene. Det du skal se etter er den effektive renten. I den effektive renten ligger alle gebyrer inkludert, over hele lånets løpetid. Finner du et lån uten gebyrer kan det hende renten er litt høyere enn hos andre, men det trenger ikke bety at lånet er dyrere totalt sett. I tillegg må du vurdere nedbetalingstiden. Et lån med noe høyere rente, men med kort nedbetalingstid, kan vise seg rimeligere i lengden i forhold til andre. Kort nedbetalingstid vil nesten til enhver tid være lønnsomt. Dette da lånets totalt kostnader blir lavere.