Forbrukslån
Forbrukslån

Når en skal ha et forbrukslån kan man ta dette sammen med en medlåner. I utgangspunktet kan dette virke gunstig, men en skal også være oppmerksom på at det kan ha sine negative sider. En bør være klar over hva dette egentlig vil si.

Det er forskjell på medlåner kontra kausjonist

Når du tar opp et forbrukslån sammen med en medlåner tar dere opp lånet sammen. Begge er ansvarlig for hele lånet og innfrielse av dette. Skulle det skje at en av dere misligholder vilkårene og nedbetalingene, vil den andre parten måtte ta hele ansvaret. Begge vil få skattemessige fordeler som fradrag på gjeldsrenter. En kausjonist er noe forskjellig enn medlåner. Kausjonisten er din sikkerhet for lånet, og har ingenting med hverken lån eller nedbetaling å gjøre. Kausjonisten har heller ingen skattemessige fordeler ved låneopptaket.

Pluss og minus ved medlåner

Tar du opp et forbrukslån som skal benyttes til en felles husholdning, for eksempel pusse opp et bad, er det lite i veien for at ektefelle eller samboer er medlåner. Dere er begge med på å dekke opp utgifter, og begge får like skattefradrag (om dere ikke inngår en privat avtale, som legges ved selvangivelsen). Trenger du lån og må be en venn, eller et familiemedlem, om hjelp som medlåner kan det stille seg annerledes. Hele lånesummen utbetales til deg, og du betaler avdragene. Til tross for dette har medlåner krav på å også få skattefordeler av dette lånet. Det vil si blant annet å føre opp betalte gjeldsrenter. Dette kan over tid fort føre til problemer dere imellom om dere ikke klarer lage en avtale dere imellom på hvordan det kan løses til beste for deg.