Forbrukslån
Forbrukslån

Føler du noen gang at du leser artikler og sitter igjen med en halvveis forståelse av hva du har lest? Du er ikke alene om det. Vi som skriver artikler kan dessverre komme til å benytte en del uttrykk, og ikke tenke over om alle vet hva de betyr. Derfor – her er noen vanlige uttrykk benyttet om forbrukslån (se oversikt over alle forbrukslån her).

Etableringsgebyr, termin/termingebyr, og nedbetalingstid

La oss begynne helt i begynnelsen av innvilgelse av et forbrukslån; etableringsgebyr. Etableringsgebyr er det du betaler til banken for å dekke kostnadene ved å ta opp et lån, og er et engangsbeløp. Det er vanlig å bake dette gebyret inn i selve lånet. En termin vil si den perioden du betaler for, den månedlige betalingen du foretar. Termingebyret er et gebyr som legges på fakturaen i administrativskostnader, og som et fast beløp. Nedbetalingstiden er rett og slett den tiden du har for å betale hele lånet tilbake.

Kredittsjekk, kredittscore, renter og renters rente

Når du søker om et forbrukslån kredittsjekker banken deg. Det vil si at de sjekker at alle de opplysningene om din økonomi stemmer. Utfra denne sjekken settes en kredittscore. Kredittscore vil si et tall som forteller hvilken risiko du kan være for banken. Lav kredittscore kan føre til avslag på lån, da banken anser det som mulig at du ikke betaler lånet tilbake. Renter er en viss prosentsats banken legger på toppen av lånesummen din. I praksis tilsier det penger, som da kommer i tillegg til lånesummen. Renters rente; det vil si å beregne renter av rente, slik at den faktiske summen rentene er vil bli høyere. Renters rente benyttes om en ikke betaler og er dyrt i lengden.