Forbrukslån
Forbrukslån

Det kan skje at økonomien går fra solid til mer vaklende. Det kan for eksempel være sykdom, eller uforutsette store utgifter, som er skyld i dette. Enkelte kan løse dette med et forbrukslån, mens for andre vil det være en heller dårlig løsning.

Ikke ta lån i varende vanskelige situasjoner

I Norge utføres det med jevne mellomrom forskjellige undersøkelser angående nordmenns holdning til forbrukslån, eller annen kredittgjeld. En av disse undersøkelsene viser, at hele tre av ti nordmenn kan tenke seg å løse en økonomisk krise ved hjelp av forbrukslån. Et slikt valg kan tyde på at ikke alle har en økonomisk buffer i tilfelle uventede økonomiske endringer. Har en til vanlig en stødig økonomi er ikke dette problematisk. Har man i utgangspunktet en ustabil og vaklende personlig økonomi vil ikke denne typen lån hjelpe situasjonen, heller forverre den. I tilfeller, som de sistnevnte, vil lån føre til end flere ekstrakostnader. Ekstrakostnader en vil få større og større problemer med å innfri.

Skaff deg en økonomisk buffer

I følge utlåns – og inkassostatistikk har mange nordmenn «gjeld til over hodet». Skal man stole på en del økonomer skyldes dette at nordmenn ofte tenker at ting løser seg over tid. I utgangspunktet en positiv tanke, men det er ikke alltid slik. Denne holdningen gjør at vi, i en økonomisk krise, låner mer enn vi faktisk kan betjene over tid. Samtidig er ikke sparing en prioritet i dag, og synet på eget forbruk er endret i forhold til tidligere. Det vil være viktig å ha økonomisk buffer, ved hjelp av sparing. Selv om du ikke har mulighet til å spare mye hver måned bør du spare det du kan. Dukker en økonomisk krise opp kan du antakelig klare løse den uten et stort forbrukslån.