Forbrukslån
Forbrukslån

Det er ikke til å komme fra at et forbrukslån over tid kan bli en kostbar affære. Vi ønsker alle at lån skal være så rimelige som mulig. Vil man klare dette må man benytte de mulighetene som finnes. Det finnes flere muligheter for å kutte kostnader på et allerede eksisterende lån.

Nedbetaling av forbrukslån

Du har kanskje hatt et forbrukslån over en periode, og ser etter muligheten til å gjøre de totale kostnadene lavere? Det aller første en da skal se på er de betingelsene en har for lånet. Hvilken rente har man, og hvor lang nedbetalingstid er det? Selv om banken har laget en nedbetalingsplan er ikke denne statisk. Det er alltid en mulighet for å endre noe, for eksempel nedbetalingstiden. Et lån med en rimelig rente, men som betales over mange år blir fort kostbart. Betaler man raskere hele lånet vil rentesatsen på papiret kanskje bli høyere, men totalt blir lånet billigere. Du har alltid muligheten til å betale inn mer på et lån, eller innfri hele, om du vil.

Refinansiering av forbrukslån

En annen mulighet, som mange benytter seg av, er å refinansiere. Det vil si at man tar opp et nytt forbrukslån, for å løse inn hele det gamle lånet. Dette er en god mulighet til å finne et forbrukslån, som blir rimeligere totalt sett. I en slik sammenheng vil også mange få en bedre rente på det nye lånet, da en mest sannsynlig kommer bedre ut på en kredittsjekk (du er blitt eldre, mer stabil inntekt eller annet som gir bedre kredittscore). Mange banker tilbyr denne løsningen, og tilbyr lån opptil flere hundretusen i refinansieringslån.