Forbrukslån
Forbrukslån

Det er ikke alltid lett å få et forbrusklån, spesielt om du har behov for å låne mye penger. Banken må forsikre seg om din betalingsdyktighet, og dersom inntekten ikke er god nok, vil det føre til avslag. Ved å søke med en medlåner, øker du dine sjanser for å få en søknad godkjent. Da vurderes søknaden ut ifra den samlede inntekten. Dette er en av fordelene med en medsøker, men det er noen negative sider det er greit å vite om før du setter i gang søknadsprosessen.

Hvorfor søke sammen?

Uavhengig av om du er betalingsdyktig alene eller ikke, vil det være lønnsomt med en medsøker på forbrukslån. Da den samlede inntekten avgjør rentene, vil banken kunne gi dere bedre rentebetingelser. (Jo høyere inntekt, desto bedre betingelser.) Banken vil da ha en større sikkerhet for pengene som lånes ut. Dette vil også bety at man kan spare en del på å søke sammen med en medlåner. Selve søknadsprosessen fungerer på samme måte, der du bare krysser av for at du har en medsøker. Nødvendig informasjon om begge parter fylles inn (alder, adresse, inntekt etc), før søknaden sendes inn.

Hva er negativt med medsøker?

Både hovedsøker og medsøker vil stå juridisk ansvarlig for tilbakebetalingen av forbrukslånet. Dette er en risiko medsøker må ta stilling til, da man blir anvarlig for tilbakebetalingen, om den andre av dere ikke betaler. Dersom et forbrukslån misligholdes, får man en betalingsanmerkning, noe som også vil følge medlåner. Det er derfor svært viktig at man stoler på hverandre, og er innforstått med alle betingelsene som gjelder. Det anbefales å lese alle lånebetingelsene, og vurdere risikoen nøye på forhånd. Om du deretter følger den avtalte nedbetalingsplanen, er det helt klart lønnsomt med en medsøker.